یک سوم از گوشی‌های صدمه دیده در اثر آب، در توالت می‌افتند! | چاره پز